Peters Hus

Hej och välkommen till Peters Hus. Jag heter Bo Gunnar Karlsson och driver sedan ungefär femton år företaget Peters Hus AB

Peters Hus är ett företag som arbetar med att hjälpa människor, företag och organisationer att utvecklas. Det sker i form av att stödja enskilda individer i olika roller att växa, hitta trygghet och att komma vidare på livets resa mot framgång.

Företaget föddes ur en vision om att skapa det bästa tänkbara stöd kring vår son som föddes för snart trettio år sedan med grava funktionsnedsättningar. Hans livslånga behov av stöd gav oss insikt om livets bräcklighet och det stora behov av stöd som många människor har för att ges möjlighet att leva och utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Initialt var arbetet med funktionsnedsatta och deras anhöriga det som var Peters Hus. Idag arbetar Peters Hus med att möta människor och organisationer inom samhällets alla områden.

Verksamheten består idag av bland annat:

  • Stöd till anhöriga runt exempelvis funktionsnedsatta, personer med missbruksproblem, sjukdom, arbetslöshet eller andra utmaningar.
  • Stöd till verksamheter; företag, kommuner och andra organisationer, som arbetar med ovanstående grupper.
  • Utbildning i personligt livslångt ledarskap.
  • Mentorskap, rådgivare, bollplank till bland annat ledare och chefer.
  • Nyföretagarstöd med fokus på företagarens utveckling som person.
  • Författar- och förlagsverksamhet.
  • Entreprenörskap inom hälsa och livskvalitet

Välkommen att ta del av den korta information som finns här på hemsidan men tveka inte att ta kontakt för att mer ingående få reda på vad Peters Hus kan betyda för dig, din familj, ditt företag eller organisation. Alla uppdrag och samarbeten som vi tar del av bygger alltid på ett specifikt upplägg för just det enskilda behovet och förutsättningar.