Framgång

Framgång är ett Livsprojekt, en resa för livet

Den du är idag är resultatet av dina val igår

Din framtid blir resultatet av dina val idag

Framgång

”Att skratta ofta och mycket; att vinna intelligenta människors respekt och barns tillgivenhet; att förtjäna ärliga kritikers uppskattning och uthärda falska vänners svek; att uppskatta skönhet, att leta fram det bästa hos andra människor; att lämna efter sig en värld som har blivit lite bättre tack vare ett lyckligt barn, en trädgårdstäppa eller förbättrade sociala förhållanden; att veta att åtminstone en levande varelse har kunnat andas lättare för att man har levat: Detta är att ha haft framgång.”

Ralph Waldo Emerson

I din resa mot ett framgångsrikt liv är det helt avgörande att du har fullkomligt klart för dig vad framgång betyder för dig. Vad är framgång? Hur når man framgång? När är man framgångsrik? Hur blir man framgångsrik? Det viktigaste att komma ihåg när man talar om framgång eller att vara framgångsrik är att det inte är ett visst tillstånd eller en viss position i livet. Att vara en människa som har framgång är istället att vara aktiv i en konstant pågående process. Läs det som kommer att skrivas här med ett öppet sinne och upptäck att allt kanske inte är som du trott det ska vara.

Framgång – Framgångsrik

Precis som ordet lyder så innebär framgång att man som människa går framåt, att man växer, utvecklas och förändras. Att vara framgångsrik innebär därmed att vara Rik På Framgång. När man är rik på något innebär det att man har det i överflöd. Att ha framgång i överflöd innebär att man utvecklas och förändras i en takt som gör att man hela tiden växer som människa.

Allt levande växer.

Allt som växer förändras och utvecklas.

Alltså är att leva det samma som att förändras och utvecklas.

I samma stund som vi slutar förändras och utvecklas så slutar vi också att leva ett fullständigt liv. Ser vi framgång som ett tillstånd i livet där vi sätter likhetstecken mellan framgång och ett visst specifikt mål, till exempel en viss summa pengar, en ny bil, ett visst arbete, ett nytt hus eller annat, är faran stor att vi stannar i utveckling när vi uppnått vårt mål och blivit framgångsrika. Gör vi det slutar vi leva och därmed börjar vår framgång omedelbart upphöra. Därför är det oerhört viktigt att lära sig att de fysiska, yttre, attribut vi sätter upp som mål på ena sidan likhetstecknet om framgång, enbart är hållplatser under en konstant pågående framgångsresa. Det handlar inte om att välja bort och fly från dessa hållplatser. Har vi bara rätt insikt och attityd till framgång och att vara framgångsrik så är dessa hållplatser positiva, energigivande och inspirerande delmål och belöningar för att visa att vi befinner oss på rätt väg. Varför är det då fel att se dessa yttre faktorer som mått på framgång? För att svara på det ska jag ge min syn på gapet mellan det yttre skenet och den inre verkligheten.

Yttre Framgång

Föreställ dig att ditt mått på din framgång, och därmed i många fall också som ett mått på ditt värde som människa, kopplas till t.ex. en viss prestation, en viss summa pengar eller en viss bil. Vad händer om dessa en dag försvinner och inte längre tillhör dig? Av erfarenhet vet vi att människor väldigt ofta ser lösningen i just den typen av yttre faktorer. Men kom ihåg i det här sammanhanget det jag nämnde tidigare, det här handlar inte om att vi inte behöver eller ska välja bort dessa attribut som en del av vår framgångsrika tillvaro. Problemet är dock detta: Pengar kan ta slut. Bilar blir gamla eller går sönder. Dessutom; den fräsigaste och mest önskade bilen, det största och läckraste drömhuset eller till och med drömjobbet riskerar att bli, och med all säkerhet blir, vardag efter ett tag.

Om hela din framgång och lycka kopplas till den här typen av måttstockar så försvinner ju framgången och lyckan i samma stund som titeln, sakerna eller pengarna försvinner. Det här innebär att vi är ytterst sårbara för allt och alla omkring oss, även sådant som vi inte kan påverka, och som medvetet eller omedvetet vill ta ifrån oss våra värden. Om din framgång sitter i din position på arbetet, vad händer med framgången om du förlorar jobbet? Företaget kanske läggs ner. Du kanske blir sjuk. Du kanske upptäcker att arbetet du valt (för du har väl valt?) är totalt fel för dig och dina värderingar. Det finns många anledningar till att vi kan bli arbetslösa. Och det händer inom alla branscher och områden i samhället.

Att bli av med arbetet kanske innebär att du måste sälja drömbilen. Var står du då? Även om det inte går så långt att du förlorar det du har så är risken stor att du aldrig blir tillfreds och nöjd med det du skapat. Att du hela tiden, som en missbrukare, måste öka dosen av stimulantia för att hålla oron och rastlösheten borta. Varför? Alla dessa yttre attribut är inget annat än tillfällig stimulantia och substitut för äkta hållbar framgång. Den inre framgången. Skillnaden mellan inre och yttre framgång kommer här att bli väldigt tydlig: Den framgång vi vanligtvis talar om, den yttre framgången, är egentligen inte framgång. Däremot blir dessa fysiska värden ofta en naturlig konsekvens av den inre verkliga framgången. Om vi gör det valet! Läs det här igen och igen, tills du verkligen förstår innebörden.

Inre Framgång

Om den yttre framgången helt är baserad på och beroende av att just yttre fysiska värden är våra nyckeltal på framgång så är den inre framgången naturligtvis precis tvärt emot. Som människor och enskilda individer består vi alla av två delar. Den inre äkta personligheten, vår själ, och den yttre personligheten som skapats som en konsekvens av alla de influenser som omger oss från vaggan till graven.

Vår själ påverkas inte av det som händer omkring oss. Det gör däremot vår yttre personlighet. Vårt Ego. Vårt ego har ett enormt behov av att vara uppmärksammat, att få beröm, att duga. Vårt ego är oerhört fåfängt. Vårt ego mäter hela tiden sitt värde utifrån sin nuvarande position i livet och utifrån sina uppnådda maktmedel som pengar, bilar, positioner, hus och allt annat som bevisar och bekräftar det vi menar med yttre framgång.

Vår själ däremot har inget som helst behov av detta. Vår själ vet redan om sitt fullständigt unika värde. Eftersom vår själ inte påverkas och förändras under resans gång och inte har behov att hävda sig själv, inträffar istället ett fenomen som vi som egon har svårt att förstå. Själen träder omedelbart tillbaka när egot kommer och vill ta kommandot. Det här gör själen av två syften: För det första vägrar själen att, kan faktiskt inte, inge sig i konflikter. Det beror på att själen inte vet vad konflikter är. Konflikter är konstruerade av människans ego. När människan har konflikter beror det uteslutande på fåfänga och maktbegär i olika former som grundar sig på ren rädsla. När djur har konflikter beror det uteslutande på överlevnad, vilket styrs fullständigt av kretslopp och universella naturlagar. Ända tills människan går in och manipulerar djurens villkor. Människan däremot behöver inte ha konflikter för sin överlevnad eftersom människan har, som enda levande varelse, förmåga till logiskt tänkande och skulle kunna lösa allt i samförstånd.

För det andra är det bara genom det vi kallar misstag, och därmed våra erfarenheter, vi kan utvecklas som människor. Därför låter själen vår skapade personlighet, egot, alltid själv uppleva och dra slutsatser av sina egna val, för att därefter själv förr eller senare upptäcka vad som krävs för att ta sig vidare i sin utveckling. Tyvärr så är det oftast senare än förr som människan inser detta.

Den största faktorn till att den enskilda människan inte utvecklas utan står still i samma livsmönster större delen av sitt liv är det faktum att vi inte inser betydelsen av våra misstag som grunden för tillväxt och utveckling. Det är också här, genom att förstå och acceptera ovanstående princip, som vi har den verkliga möjligheten att ta steget från att vara en egostyrd individ till en individ som lever utifrån sina rätta inre värderingar.

Värderingar

Vi kan se vår själ som vårt innersta väsen och som existerar som våra värderingar. De värderingar som vi alla mer eller mindre håller gömda i vårt inre. Eftersom människan rätta själ är ren kärlek så ger det att alla människors inre värderingar i grund och botten baseras på kärlek. Kärlek till andra människor, till naturen, till djur, till oss själv och framförallt till livet. Vad händer……..Om ditt liv består av konflikter med andra människor……Om du vet att du förorenar naturen……Om du behandlar djuren illa……Om du inte tycker om dig själv……Om du inte njuter av livet. För att förstå vad detta innebär vill jag att du betänker följande:

Det händer säkert att du träffar på människor i olika sammanhang som du inte trivs med. Det kanske till och med händer att du riktigt ogillar dessa. De kanske har attityder och värderingar som går i totalt motsatt riktning med ditt sätt att se på t.ex. moral och etik. Skulle du fortsätta att omge dig med dessa människor skulle risken vara stor att du tar intryck av deras attityder, med allt vad det innebär i form av negativa konsekvenser i ditt eget beteende och slutligen få dig att må dåligt. Vad gör du då?

Du har ett flertal val. Stanna och riskera ovanstående konsekvenser, vilket vi tyvärr oftast gör, eller välj helt enkelt bort den eller de personernas inflytande på ditt liv. Du kan naturligtvis försöka påverka den eller de personerna att istället ”köpa” ditt sätt att tycka och tänka. Men kom alltid ihåg att det den andra personen tycker och tänker är lika sant och rätt för honom eller henne som det du tycker är för dig. Alltså kan det vara en svår väg att gå eftersom den andra personen troligtvis vill samma sak med dig. Att få dig att tycka som honom eller henne.

Kontentan är att för att bibehålla ditt eget positiva tillstånd som du naturligtvis baserar på dina inre rätta värderingar, så väljer du helt enkelt bort den destruktives beteende ur ditt liv. Du behöver inte göra det rent fysiskt, om det inte är så att du tar direkt skada fysiskt eller mentalt (i så fall stick omedelbart) utan bibehåll gärna relationen med den personen i respekt och med ödmjukhet inför dennes sanningar. Välj istället bort den personens attityder på ett rent mentalt plan. Inse helt enkelt att den andra personens val inte på något vis har med dig att göra och att konsekvenserna av dessa helt och hållet är den personens ansvar. Så hanterar du negativa värderingar och attityder om de finns hos en annan person. Detsamma gäller om dessa värderingar och attityder, som går i konflikt med din inre själs verkliga grund, finns i ditt eget beteende, med ett viktigt undantag: Du kan inte välja bort dig själv!!!

Varje morgon när du ser dig i spegeln är det personen med de negativa och destruktiva attityderna du möter. Hur du än försöker fly ifrån den personen eller förtränga attityderna så finns de hela tiden där i spegeln och stirrar på dig så fort du vänder blicken dit. Vad gör du då? Här har du bara ett val. Du måste ändra på den personens attityd. Alltså din egen attityd så att de stämmer överens med dina inre värderingar.

När vet du då att det är dina rätta värderingar du följer och inte egots manipulativa böjelser som driver dig? Svaret är att du måste utveckla din förmåga att lita på din intuition. Din intuition är din inre röst som hela tiden talar till dig i syfte att leda dig rätt i dina beslut och handlingar. Det är dock inte en röst i den bemärkelsen vi vanligtvis menar, någon som ropar till oss och talar om för oss konkret vad vi ska tycka, tänka och känna. Vår intuitiva röst är våra känslor. Vi måste alltså lära oss att lita på våra känslor.

Som en första åtgärd för att komma i kontakt med din intuition, dina känslor, gör följande: När du är i färd med att fatta ett beslut eller genomföra en handling ställ dig då frågan; är det jag tänker göra något jag verkligen tycker om att göra och som jag kan stå för efteråt eller gör jag det av vana eller för vad jag tror andra förväntar sig av mig? Svara på detta utan att lägga begränsningar i svaren som bygger på vad du alltid tyckt och gjort och vad du vet att du klarar. Svara på frågan som om allt var möjligt. Det svar du då får är ett svar från din innersta kärna, dina känslor, din intuition. Ett sådant svar kan aldrig leda dig på fel väg. Däremot kan ett sådant svar bryta mot allt det du tror är rimligt att du kan och klarar, och det kan verkligen utmana ditt ego. Men jag lovar dig att det är värt kampen.

Attityder

Attityder handlar i grund och botten om att ta ansvar. Om din attityd är positiv eller negativ beror enbart på ditt eget val. En del människor tycker en regnig och ruskig höstdag är eländig och orsaken till deras depression. Andra människor tycker samma väder samma dag är underbart. En del mår alltså bra, andra mår dåligt. Är det beroende på vädret? Det är ju samma väder i båda fallen. En människa blir väldigt upprörd och irriterad över en bilkö som stått still en timme. En annan människa tar tillfället i akt och läser en bok i lugn och ro. En människa vantrivs, kanske till och med ”hatar” sitt jobb. En annan människa älskar samma arbete.

Vårt sätt att reagera i olika sammanhang beror enbart på hur vi väljer att reagera. Hur vi väljer beror i sin tur på vilka värderingar vi styrs av. Värderingar som vi har programmerat in i vårt sinne under hela vårt livs resa. Vädret blir inte annorlunda för att jag blir deprimerad. Inte heller går bilkön fortare fram. Arbetet är detsamma för den som hatar det som den som älskar det.

Hur vi mår handlar alltså väldigt mycket om vilka val vi gör, vilken attityd vi väljer att ha. Eftersom våra val är fria har vi ett ansvar mot oss själva att göra de val som ger oss en positiv attityd. Det finns naturligtvis omständigheter som gör våra val lättare eller svårare att fatta, men det förändrar inte grundprincipen: Det är jag som väljer min reaktion och mina åtgärder vid varje enskilt tillfälle.

En mycket viktig faktor i processen att förstå sambandet mellan våra attityder och vår framgång, är att vi måste acceptera att vi alltid är ansvariga för de val vi gör och att det är våra val som formar våra liv. Det innebär att om du väljer att ha en negativ attityd till något så skapar det en negativ personlighet, och en negativ personlighet är inte i fas med sin själ. Som jag tidigare beskrev så kräver ett liv i framgång att vårt yttre liv är i fas och balans med vårt inre. Eftersom vår själ vägrar att ha konflikter så får egot fritt fram att skapa konsekvenser av sina negativa attityder. Därmed kan inte en person med negativa attityder skapa riktig hållbar framgång kring sin person förrän attityderna ändrats.

Framgångsprinciper

Det som är skrivet här om framgång har hittills handlat om skillnaden mellan inre och yttre framgång och om betydelsen av balans mellan attityder och värderingar. Om du tar med dessa åsikter när du går vidare i dina ambitioner att skapa något nytt och hållbart i ditt liv och låter, i dina val, detta finnas med som en allt starkare faktor i dina beslut, så kommer du successivt att förstå dynamiken och det självklara i dessa principer. När du agerar utifrån dina inre värderingar upptäcker du hur oerhört lättvindigt allt går…..upptäcker du hur kreativ du blir…..upptäcker du hur människor dras till dig…..upptäcker du hur skönt livet är att leva

Jag ska nu avsluta detta resonemang kring framgång genom en sammanfattning kring sju principer som ligger till grund för verkligt hållbar och positiv framgång. Lär dig dessa och lev dem så garanterar jag att du kommer att bli framgångsrik i ditt liv. Kom hela tiden ihåg att det handlar om att ha balans och harmoni mellan dina handlingar och attityder och dina värderingar när du utvecklar dessa principer i ditt liv.

De sju är:

1. Gör det du tycker om. Även om dessa sju principer inte är rangordnade så är nog det här den viktigaste. Du kommer aldrig att nå äkta och hållbar framgång om du inte trivs och har kul. Det ligger ju i äkta framgångs natur att vara tillfreds. Det här är så viktigt att jag brukar vända på det (Gör det du tycker om eller tyck om det du gör) för att beskriva vad du ska göra om du befinner dig i en situation som du inte är tillfreds med men som du just nu har svårt att ta dig ifrån. Det kanske är ett arbete du inte trivs med. Du kan inte bara lämna arbetet och fly därifrån omedelbart, (såvida du inte tar direkt fysisk eller mental skada, i så fall, stick omedelbart). Du måste ju tjäna ditt leverbröd fram till dess att du har skapat något nytt. När du ska satsa på något, var väldigt klar över att det är något du verkligen tycker om att göra. Låt inte egot lockas av möjligheten till yttre framgång och sedan ta kommandot. Det leder enbart till att du förr eller senare kommer att upptäcka att tristessen och vardagen återigen hunnit ifatt dig.

2. Dröm stort. Vi har en viktig faktor i våra liv som vi har möjlighet att ha fullkomlig kontroll över: Våra tankar. I våra tankar kan vi åstadkomma allt vi vill. Ett mycket starkt talesätt som jag tycker du ska ta till dig lyder: Allt ditt sinne kan föreställa sig och tro på kan du också skapa. Om det här är sant så tänk på följande: Om det du tänker och tror på blir verklighet, är det då inte lika bra att tänka stort! Om det inte skulle vara sant vad skadar det då att tänka stort! Glöm dock aldrig bort att tanke utan handling skapar inget. Tanke kombinerat med rätt handling förändrar världen.

3. Sätt mål. Utan mål driver vi bara omkring. Oftast som redskap i någon annan människas agerande mot sitt mål. Var dock väldigt noga med att det är dina mål du sätter. Låt dig inte påverkas av vad andra förväntar sig av dig för att de ska bli framgångsrika i sina mål.

4. Följ framgångsrika människors väg. Det finns en naturlag som heter lagen om orsak och verkan. Kontentan av den lagen är att varje handling som utförs exakt lika ger varje gång exakt samma resultat. Studera vad andra människor gjort som redan nått den framgång du strävar mot och försök lära av dem. Gör sedan samma saker själv och enligt lagen om orsak och verkan har du alla förutsättningar att själv lyckas. Kom dock ihåg att det inte finns några genvägar mot framgång. Du ska inte utplåna dis själv och bli den andra människan. Däremot måste du i grund och botten utveckla samma kunskaper och framför allt samma attityder och tro som den människa du försöker efterleva har. Det räcker alltså inte med att vilja ha eller bli det den andra människan står för. En stor varningssignal här: Var mycket noga med att verkligen ta reda på att det mål Du strävar mot verkligen ligger i fas med dina inre värderingar. Är det egot som ser upp till någon annan och försöker efterlikna den så kommer du inte att nå den äkta framgång som skapar harmoni och trygghet i ditt liv. Den framgång du skapar utifrån egots drivkraft är mycket bräcklig och kan falla mycket snabbt.

5. Var ärlig mot dig själv och andra. Börja alltid med att vara ärlig mot dig själv. Om du inte klarar det kommer du aldrig att vara trovärdig i dina uppsåt mot andra. Det här bygger på den teorin att de signaler du sänder ut, oavsett vad du säger eller hur du agerar, alltid färgas av de attityder du har som grund för ditt agerande. Även om du själv förtränger dina egna signaler och försöker intala dig att du verkligen agerar på ett positivt sätt så är det de verkliga signalerna som mottagaren känner av. Du kan manipulera både dig själv och andra ett tag men förr eller senare kommer alltid sanningen fram. Tänkvärt talesätt: ”Det du är skriker så högt så att jag inte hör vad du säger” Följande berättelse om Mahatma Ghandi belyser det här på ett underbart sätt:

Det var en mamma som tog sin son till Ghandi för att få hjälp med pojkens allt för omfattande sockerätande. Mamman och pojken gick väldigt långt, flera dagar, och när de kom fram bad mamman om Ghandis hjälp. Ghandi såg pojken i ögonen och sa sen till mamman; kom tillbaka om två veckor. Mamman tog sin son och gick tillbaka hem. Två veckor gick och de stod återigen efter en lång vandring framför Ghandi som återigen tittade pojken djupt i ögonen och sa; Du ska sluta äta socker. Det är inte nyttigt för dig. Mamman tittade på Ghandi och sa; Nu har vi gått den långa vägen hit två gånger. Varför sa du inte det här första gången vi var här? Ghandi såg på mamman helt lugnt och sa; För två veckor sen åt jag själv socker! Du kan alltså aldrig förvänta dig eller begära att andra ska göra det du själv inte är beredd att göra. Även om du försöker få både dig själv och andra att tro att så är fallet.

6. Lär av misstag. Vår själs yttersta syfte med att låta oss genomlida vardagens mödor och motgångar är alltså att vi ska lära oss. Våra erfarenheter är det som tar oss från en nivå i livet till nästa. Problemet är om vi inte inser att misstag är just det, erfarenheter, och att erfarenheter är nyckeln till utveckling. Vi har en förmåga att lägga ansvaret för våra misslyckanden hos andra eller annat utanför oss själva. När vi gör det så gör vi oss själva oansvarig för vårt eget agerande och våra egna val. Det innebär att när situationen uppkommer igen är risken stor att vi återigen tar samma beslut. Med vilket resultat som följd? Definitionen på dårskap lyder: Att gång på gång göra samma saker och förvänta sig olika resultat.

Har du gjort ett misstag är det inte meningen att du ska jubla och vara överlycklig över det. Men inse att det som är gjort är gjort. Du kan inte ändra på det. Låt de känslor som uppkommer på grund av motgången komma fram och uttrycka vad du känner: ilska, sorg, bitterhet, frustration, etc. Lägg sedan dessa bakom dig, tacksam över den lärdom du fått och se till att inte göra samma misstag igen. Då har du utvecklats som en konsekvens av det misstag du gjorde. Eftersom du har utvecklats har du förändrats och växt. Därmed är du levande. Eftersom du då lever som en konsekvens av tillväxt och utveckling har du haft framgång i ditt liv på grund av ett misstag. Läs detta stycke till dess att du förstår innebörden i grunden. Om du däremot fastnar i depression, självanklagelser, bitterhet eller ilska gentemot någon eller något efter ett misslyckande så har du varken förändrats, utvecklats eller växt.

7. Disciplin. All utveckling och förändring handlar om att ändra vanor och beteenden. Om du någon gång försökt ändra på en destruktiv vana genom att; sluta röka, äta bättre, börja motionera eller något annat så vet du säkert att det kräver oerhört mycket vilja och moral för att inte ge upp när egot slår tillbaka mot de nya ”vansinniga” idéerna du försöker genomföra. Det handlar alltså om att ha en mycket stark disciplin i utvecklingsarbetet mot framgång. Bestäm vad du vill och vad du måste göra för att nå din framgång. Stå sen emot egots alla attacker och utmaningar och följ den plan och de strategier du utvecklat, oavsett lockelser att göra avsteg. Då har du utvecklat den disciplin du behöver för att nå din framgång.

Det är väldigt enkla och självklara principer att följa och som skapar framgång i våra liv, men det är definitivt inte lätt, det kräver arbete. Försök skapa trygghet och harmoni omkring dig genom att nå insikten om att det är du som bestämmer i ditt liv. Det är dina val och det är du som ska göra arbetet. Skapa förståelse för att framgång inte är en viss position eller en specifik situation i ditt liv utan att framgång är en konstant pågående process, ett Livsprojekt. Men det är också du som får ta emot alla belöningar i form av ett liv i balans, harmoni och inre frid. Det är värt allt arbete, jag lovar.