Men jag då?

”Thomas, kan du flytta dig till andra sidan, jag behöver stå här nu.”

Läkaren tar försiktigt men bestämt tag i mina axlar och föser mig bort från sängen. Jag hör att rösten är forcerad och jag förstår att det är bråttom men uppfattar knappt att den är riktad till mig. Det är frågorna i Mattias ögon, de korta stunder som de är öppna, som totalt dominerar när jag försöker fånga dem med min blick. Jag vill förstå vad de säger men min maktlöshet över att inte kunna förklara, att inte kunna hjälpa, en känsla att svika mitt eget barn, växer likt en lavin som satts i rörelse. Okontrollerat rusar den ner för sluttningen mot ödeläggelsens fullbordan. Den krossar allt i sin väg och lämnar ett tjockt täcke av katastrof och panik som resultat av sin uppvisning. Här i rummet ramas allt in av det röda blodet som den djävulska blödarsjukan pressar ur alla öppningar på den allt kraftlösare kroppen. Flytande rött som innebär att det liknar mer en slaktbod i skogen under älgjakten än ett intensivrum på ett lasarett.

Så här börjar min berättelse om Thomas och hans resa för att hitta svaret på frågan: Men jag då? Det är samtidigt titeln på den bok där berättelsen kommer att kunna läsas.

Frågan föds ur Thomas desperation när han inte längre klarar av att hantera den situation i livet som till slut satt allt på sin spets; Den gravt funktionsnedsatte sonen Mattias sjukdom och hans livsvillkor och hur det påverkar Thomas liv. Det lyfter fram Thomas konflikt med sig själv, och som varit centralt hos honom ända sedan barndomen, på ett dramatiskt sätt.

Boken kallar jag en fiktiv självbiografi och handlingen är lite av en symbolik för många människors sökande efter sig själv, och kanske meningen med livet. Men jag då? är dessutom lite mer än bara en bok att läsa. Jag har även som syfte att skapa ett underlag och arbetsmaterial för samtal och diskussioner, enskilt eller i grupp, kring frågor som berörs av detta.

Frågor som jag tar upp i boken är exempelvis:

  • Skam och skuld
  • Beroenden/medberoenden
  • ”Den förbjudna sorgen”
  • Panikångest
  • Det vuxna barnet
  • ”Offerrollen”
  • Det personliga ledarskapet
  • Samhällets roll och attityd

Det här är frågor som i olika skepnader finns hos många av oss. Boken Men jag då? kommer att vara upplagd som en sammanhängande novell/romanform där dessa livsfrågor belyses i olika avsnitt. Den kan läsas i sin helhet eller i delar där varje stycke är grunden för påföljande samtal och diskussioner.

Men jag då? har funnits med mig i många år och arbetet har just nu fått nytt fokus i och med att jag insett behovet av, och syftet med, min bok.

Jag lägger nu upp ett litet kort avsnitt i länken nedan, Hemfärd, där det beskrivs hur Thomas och hans bräckliga familj kommer hem efter de inledande månaderna på sjukhus efter sonen Mattias födelse. Det är tunga och tuffa situationer som lyfts i boken, men genom att följa Thomas resa är syftet att ge läsaren en stark känsla av hopp och en bild av livets fantastiska möjligheter om vi bara vågar ställa oss frågan; Men jag då? och söka svaren på den inom oss själva. Verklig, äkta kärlek och vänskap är det som Thomas upptäcker på sin resa.

Kapitel XX: Hemfärd