A very special child

Peter kom till oss i familjen 1991 med det viktigaste budskapet: Alla har vi ett annorlunda något som gör oss unika samt att ingenting är omöjligt. Peter är bakgrunden till den verksamhet som idag är Peters Hus. 1994, när Peter endast var några år föddes en vision om att skapa en plattform där Peter och andra i hans situation gavs möjlighet att ha ett så bra liv som möjligt. Hans mamma myntade då begreppet Peters Hus som symbolen för detta. Tio år senare, 2006, blev det verklighet i och med att Peters Hus etablerades som ett assistansföretag. 2011 avvecklades den personliga assistansen och fokus flyttades till att arbeta med stöd till anhöriga, ledarskapsutveckling och annat som syftar till människors och organisationers utveckling. Dikten nedan var det som gav insikt om värdet och syftet av ett liv tillsammans med Peter

 

Student

En ängel kom till herren Gud och sa jag har ett viktigt bud: Ett mänskobarn ska födas snart, ett speciellt och underbart.

Det barnet är av sådan sort, som inte lär sig lätt och fort. Men sitter allvarsam och vek, och ser på andras stoj och lek.

I skaparens tanke helt perfekt – för världen ter hon sig defekt, och vad hon tänker, vad hon vet, är en förborgad hemlighet.

Därför behövs en mor och far som gränslös tröst och omsorg har, och som förmår att hålla kär, ett barn som mycket bräckligt är.

Att få det barnet i sin vård, det är en gåva och en nåd. I tro och kärlek växer den, som anförtros den uppgiften.

Så Herre, välj med omsorg dem, som kan den lilla ge ett hem, där allt man hoppas, allt man tror, och nåd och frid och värme bor.

Övers: Ulla-Stina Rask