Anhörigstöd

Som anhörig till någon med sjukdom, funktionsnedsättning, missbruk eller annan utmaning påverkas livet starkt i många aspekter. Traditionellt, och med all rätt och självklarhet, riktas samhällets och de anhörigas insatser och stöd till fullo mot den med behov av stöd, och hur problemet påverkar dennes liv på alla plan. Däremot saknas i alltför stor omfattning svaret på frågan många anhöriga har behov av att ställa, men kanske i bästa fall endast tyst ställer till sig själv. Den frågan är; Men jag då? Vilken är min väg när jag ställs inför vägskälen i livet? Svaret saknas dock främst beroende på att frågan oftast aldrig ställs.

3774_10151626786599466_772805307_n

Foto: Simon Rydén

Svårigheterna med att ställa frågan är många gånger rädslan för det den kan väcka. I frågan finns mycket känslor inbäddade. Känslor som handlar om den anhöriges sorg och smärta, både vad gäller aspekter kring den sjukes, funktionsnedsattes eller missbrukarens liv såväl som det egna livet, men även kring faktorer som skam och skuld.

På Peters Hus arbetar vi aktivt med att ge anhöriga stöd att upptäcka vikten av att lyfta denna svåra fråga och att komma till insikt om värdet av att göra det. Vi gör det med en plattform av lång erfarenhet, kunskap, medvetenhet och trygghet som bas. Det är viktigt att redan nu påtala att Peters Hus anhörigstöd i sig inte handlar om terapeutiska insatser av behandlande slag, däremot innebär stödet även hjälp att identifiera, och hitta rätt kanaler, om behov av terapeuter eller andra specialister behövs. I sådana fall har Peters Hus ett brett nät av samarbetspartners som kan anlitas.

Anhörigstödet handlar om att med kunskap och erfarenhet vara medmänniska till den, eller de, som behöver stöd, att skapa en känsla av trygghet om att det finns människor som förstår och lyssnar. Anhörigstödet riktar sig mot den anhöriges aspekter av hur rollen som anhörig påverkar det egna livet. Med det som grund kommer anhöriga att uppleva att det är ok att ställa sig frågan; Men jag då? och därmed hitta styrka att vara det optimala stödet till den behövande anhörige.

Här är några exempel på områden och frågeställningar som kan vara centrala i de anhörigas aspekter.

 • Nära relationer:
  • Familjen, äktenskapet, syskon, övrig släkt
 • Var tog vännerna vägen?
  • Hur påverkas det sociala livet?
 • Karriär:
  • Vad händer med den egna utvecklingen, med jobbet, ekonomin?
 • Hur hanterar jag, och uttrycker, min:
  • Rädsla, oro, ångest, maktlöshet, ilska och sorg, men även glädje, lycka och kärlek?
 • Är det ok att:
  • Vara arg, känna orättvisa, känna glädje, vara lycklig
 • Finns det ett värdefullt syfte i allt, och är det i så fall ok att tycka så? 
 • Skam och skuld!

Arbetssätt

Peters Hus arbetar på många olika sätt med stöd till anhöriga. Det kan exempelvis vara i form av enskilt stöd och samtal med någon anhörig eller gemensamt i en familj. Det kan även vara i form av föreläsningar i olika forum där anhöriga möts, eller utbildning i personligt ledarskap i form av Peters Hus Livsprojektet. Grunden är dock att stödet alltid utformas utifrån det enskilda behovet för individen eller gruppen.

Jag som arbetar med anhörigstödet inom Peters Hus är Bo Gunnar Karlsson. Jag bor i Borlänge och har 29 års erfarenhet i rollen som förälder till Peter som har ett flertal grava funktionsnedsättningar i form av Downs syndrom, autism samt en ovanlig form av blödarsjuka. Utöver föräldrarollen har jag erfarenhet av funktionsnedsättningar genom många års verksamhet som assistansanordnare för ungdomar och unga vuxna med varierande funktionsnedsättningar i det egna bolaget Peters Hus AB. För snart åtta år sedan avvecklades assistansverksamheten inom Peters Hus och fokus är nu helt på just stöd och utveckling kring och för människor med olika typer av utmaningar i livet. Förutom stöd till anhöriga till funktionsnedsatta finns även arbete med stöd till personer runt anhöriga med olika former av beroende- och medberoendeproblematik. Detta baseras på egen livslång erfarenhet av medberoende. Känner du att anhörigstödet är något som du behöver, eller om du bara är nyfiken, tveka inte att höra av dig till Peters Hus.