Om mig


MUttrycket; ”det är aldrig för sent” används ofta, även av mig, när bristen på förändring och utveckling i livet ska försvaras. ”Jag gör det sen”, ”jag ska bara klara av något annat först” är, i stunden, relevanta anledningar för att inte ta tag i saker. Olika händelser i livet har dock visat mig att det inte alltid kommer att vara så; aldrig försent. En dag är det faktiskt försent. En dag kan vi inte längre skjuta framför oss de drömmar och visioner vi kanske levt med stor del av livet.

Jag är i dag femtio år, och några till. Vilken milstolpe i livet. Innan jag kom dit skrämde tanken mig ofta. Idag är jag i stället enbart tacksam att mina första femtio år, och några till, har passerat och att de har bestått av det mesta livet har att erbjuda. Tacksamhet och förståelse har alltså inte alltid varit rätt beskrivning på min uppfattning om livets prövningar och utmaningar, men jag inser och till fullo uppskattar idag all den lärdom de har erbjudit mig. Glädje och sorg, framgång och motgång. Allt har tagit mig hit där jag idag befinner mig och det är en mycket gedigen och stabil plattform för mitt fortsatta liv. Jag är en man med stora visioner och ambitioner. Med åren insåg jag att jag kämpade för att förverkliga dessa inom områden, yrkesmässigt och socialt, som inte helt var i fas med mina verkliga värderingar och mitt inre syfte. Som en konsekvens av detta ägnar jag nu, sedan ungefär tio år tillbaka, all min tid till att motivera och stötta andra människor genom att jag idag arbetar med egen verksamhet där jag bedriver utbildningar och föreläsningar om individers och organisationers utveckling och förändring, mentorskap och coachning i förändringsarbete samt stöd till enskilda människor med utmaningar i olika faser av livet.

Sedan trettio år är jag sambo med Yvonne och vi har tillsammans tre fantastiska pojkar. De har alltid varit, och är, min trygghet i livet. Mina främsta intressen i livet idag är att följa och stötta mina barns utveckling inom sina skilda områden, samt min egen utveckling och förståelse för de principer jag tror att verkligt äkta och hållbar framgång baseras på. Hälsofrågor i alla aspekter driver mig också, både mental och fysisk hälsa. Jag är själv mycket stolt över min egen prestation då jag 2005 cyklade mellan Trondheim och Oslo. En sträcka på 54 mil som jag klarade på knappt 21 timmar. Detta genomförde jag dryga halvåret efter det att jag drabbades av en elakartad bröstcancertumör. En av mina unika och värdefulla livserfarenheter är alltså att jag som man upplevt en svår sjukdom som i princip, med mycket få undantag, enbart drabbar kvinnor.

En stor anledning till mitt engagemang med människors utveckling är vår yngste son, Peter. Han är idag tjugoett år och gravt utvecklingsstörd. Att få ett barn som inte är det barn man förväntar sig väcker en stor sorg. En sorg, den förbjudna sorgen, som aldrig upphör och som är mycket svårbegriplig; hur sörjer man sitt levande barn? Men det ger också djupa insikter om livets bräcklighet och om nödvändigheten att ta vara på alla de stunder vi har. Trots all sorg och smärta; min största mentor i livet är Peter. Han ger mig alla de upplevelser som skapar insikt om livets värden. Utan Peter hade jag med all säkerhet fortfarande varit fast i mina mönster som byggde på en drivkraft att framgång främst baseras på yttre förgängliga värden och positioner. Mina drivkrafter idag har jag formulerat i något som jag kallar min livsmening;

Jag är en ödmjuk och intelligent lärare och det är mitt livs syfte, mening och orubbliga vilja att för all framtid och för alla människor som önskar, betyda skillnad mellan stagnation och utveckling”.

Jag hoppas att denna korta och lite filosofiska beskrivning av mig, min bakgrund och mina tankar ger en initial bild av vem jag är och vad mina ambitioner är. Nu ser jag fram mot att i samspel med andra få möjlighet att utveckla varje enskild individs potential till att bli mer än just bara en potential och som avslutning vill jag dela ett av mina favoritcitat av Oscar Wilde: ”Det bästa sättet att bli av med en frestelse, är att falla för den”.