Att möta det nya

Som vanligt en text som handlar om mig och mina tankar och strategier. Jag skriver ner den för att det är mitt sätt att förankra mitt beteende och agerande i mig själv, att skapa en självbild och en självtillit. Men det är även ett syfte att kanske kunna väcka något hos någon annan. Någon som kanske hittar en liten pusselbit i ett eget livsbygge.

Jag har sedan fyra veckor tillbaka sjösatt en plan för att ta mitt liv vidare till nästa nivå. Det finns orsaker varför detta skedde som jag beskriver lite längre ner i texten. Planen bygger på allt det jag lärt om personlig utveckling och självledarskap under ett långt liv men kanske inte fullt ut applicerat på mitt eget liv. Kanske min väg inte alls tilltalar dig, men det kanske du inte kan avgöra om du inte läser texten. Det tar några minuter sedan kan du avgöra. Ta något till dig eller avfärda det och fortsätt framåt, allt är ok. Kom ihåg att det är min väg och den ser ut så här:

När jag vaknar ligger jag kvar i sängen. Under ungefär tio minuter genomför jag en meditation. De första fem minuterna i form av en speciell metod med djupandning. Sedan ägnar jag fem minuter till att tänka igenom allt jag är tacksam för, både det jag redan har samt allt det som jag ser komma framför mig. Efter det kliver jag upp, duschar och gör sedan frukost. Den består först av ett glas egentillverkad citron/ingefära dryck, tillsammans med näringstillskott i form av frukt, bär och grönsaker. Sedan två ägg och en tallrik havregrynsgröt med blåbär eller jordgubbar. Avslutningsvis ett glas kombucha, en thebaserad bakterieodling för god tarmhälsa.

Under hela den här fasen av morgonen är telefon och dator avstängd. Inget surfande under de första två timmarna på dagen. När jag senare kollar nätet följer jag enbart aktuella nyheter via de kanaler jag litar på för att uppdatera mig om läget, därefter är det dagliga bruket av digitala kanaler begränsat till sådant som har med jobb eller värdefulla och konstruktiva sociala kontakter att göra. Jag begränsar alltså mitt bruk av digitala verktyg starkt.

Efter frukost ägnar jag ungefär tio minuter till att lyssna på en inspelning jag gjort där jag talat in mina framtida mål och resultat. Inspelningen har jag gjort i presensform för att stärka det undermedvetna och skapa en positiv inre känsla av nu, och den är ungefär två minuter lång. Det innebär att jag kör den fem gånger på raken. Upprepning är all inlärnings moder. Den här handlingen är något som jag har kämpat med ett tag innan jag kom över den obehagliga känslan av att höra sig själv, den egna rösten, ”ljuga” om en framtid som ännu inte är på riktigt. Men jag lovar, efter bara några veckor inser jag hur värdefullt det är. Jag har även formulerat en Livsmening, alltså en affirmation som i mycket tydligt språk beskriver mitt övergripande syfte här i livet. Det är en formulering som jag använder som beslutsgrund för alla mina beslut. Ligger konsekvenserna av mitt beslut i linje med det min livsmening säger så tar jag ett beslut som innebär att jag integrerar det i mitt liv. Annars säger jag nej, även om det beslutet handlar om känns lockande och lukrativt för stunden.

Dagen fortsätter sedan med att jag studerar det jag känner att jag vill utveckla med mig själv. Jag läser mycket, ser på interaktiva föreläsningar på nätet, nittio procent av min tid på internet ägnas personlig, andlig och själslig utveckling. Fysisk träning är centralt och minst 45 minuter om dagen sätter jag av till rejält pulshöjande och svettdrivande aktiviteter. Jag sätter även av tid till sådant som verkligen utmanar mig. I mitt fall är det bland annat att se mig själv som sångare, och jag genomför varje dag olika sångövningar.

Större delen av dagen, när jag är fri från de relativt få jobbuppdrag jag har, använder jag till att bygga planer inför den framtid som kommer efter det vacuum vi nu befinner oss i. En framtid jag tror gott om. En del av planerna går att successivt omsätta omedelbart i praktisk handling, vilket jag gör. En del kommer att sjösättas när tiden är mogen. Många spännande planer är det och energin kring dem växer för var dag, och har växt mycket snabbt sedan jag startade det här livsupplägget.

För mig har det här strukturerade och disciplinerade sättet att hantera dagarna och livet haft en omvälvande effekt på mitt liv den senaste tiden. För någon månad sedan befann jag mig i en ganska djup svacka, både fysiskt och mentalt. Coronakrisen och dess konsekvenser var i antågande, konflikter med myndigheter skapade en destruktiv maktlöshet och generellt kände jag att livet gått i stå, det mesta var ur led. Jag insåg då att omständigheterna troligtvis skulle bli värre framgent och förstod att jag måste ta till krafttag för att inte falla än djupare ner i takt med att allt förvärrades.

Under många år har jag studerat personlig utveckling, självledarskap, coachning och mentorskap och har jobbat med att hjälpa hundratals människor genom livsförändringar. Nu  insåg jag att det var dags att börja ta det på allvar för egen del. Jag samlade ihop det relevanta av alla erfarenheter, hundratals böcker, filmer och utbildningar som jag tagit del av och skapade en handlingsplan för min egen del. Det är utifrån den handlingsplanen som jag lägger upp mina dagar och som jag här beskrivit hur mitt liv i ett praktiskt perspektiv förändrats. Sen finns det många fler konkreta delar i den handlingsplanen som handlar om utveckling av projekt, drömmar, mål och visioner. Det jag beskriver här är enbart mina dagliga rutiner, men det är där allt måste börja.  

Det har nu gått ganska precis fyra veckor sedan jag började leva efter denna strategi. Det är kort tid, jag vet men omständigheterna har mycket riktigt dramatiskt förändrats sedan dess och tillvaron gungar just nu ganska rejält. De ekonomiska konsekvenserna har varit relativt betydande för min del, om än inte dramatiska och förödande. Familjemedlemmar i riskgrupper i total isolering samt karantän och ovissheten är stor vad gäller konsekvenser av Coronapandemin.

I början var det väldigt mycket inre motstånd mot det mesta av de förändringar och nya rutiner jag införde. Men jag kände så starkt att jag tagit ett nödvändigt och slutgiltigt beslut att jag bara fortsatte trots att de inre paradigmerna frekvent protesterade högljutt. Det är nog det, att jag fortsatte, som har satt starkast intryck på mig eftersom jag tidigare oftast vikit ner mig i ambitionen att förändras när det inre motståndet kommit. Nu har övertygelsen om att beslutet är definitivt, gjort en dramatisk skillnad i agerandet. I dag har jag ett stort lugn inom mig, och en fysisk och mental klarhet som inte fanns tidigare och trots att omständigheterna är tuffa och oroväckande har jag en helt annan trygghet och framtidsbild inom mig. En tro på att mina planer kommer att förverkligas.

Samtidigt som det här väldigt konkret handlar om mig själv och mitt liv ser jag även en stark drivkraft i att kunna testa och se hur långt det är möjligt att generellt förändra livet genom att förändra de egna strategierna, tankarna och attityderna. Alltså bryta de livslånga paradigmerna som styr vårt beteende och agerande. Främst handlar det alltså om att skapa nya mönster, de präglingar som styr mitt agerande. Jag vill också göra det för att kunna vara en förebild och inspiratör för andra att kunna se att det är möjligt att slå in på nya vägar i livet, oavsett ålder och förutsättningar. Jag ser i detta en roll som stöd åt andra som vill ta livet vidare, att min erfarenhet också finns till som verktyg för andra.        

Publicerat 2020-04-03

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *