Arkiv juli 2015

Min Livsmening

2015-07-01

För många år sedan skapade jag, efter mycket tanke- och känsloarbete, den text jag kallade Min Livsmening och som var min ledstjärna på den stig som jag då vandrade i mitt liv. Ibland låter vi dock livet ta oss på andra vägar och vi tappar fokus på det viktiga. Jag har varit på ”utflykt” från min livsmening, och lite vilsen i livet, ett antal år men har nu åter ”upptäckt” denna text i mina gömmor och minns drivkraften i den. Jag har nu börjat röja undan den sly som vuxit upp på min gamla stig under den tid som den legat otrampad. Ibland känns det lite övermäktigt men för varje steg framåt blir stigen tydligare och tydligare och jag börjar känna igen terrängen och minns vart den leder.

Att ha ett uttalat syfte och uttalad mening med livet är för mig en central faktor för att hålla mig på rätt stig och för att utvecklas och ge mig själv chansen att leva mitt optimala liv. Denna nedtecknade livsmening sitter nu återigen i mitt blickfång på väggen vid min arbetsplats samt på datorskärmens skrivbord. Jag påminns om den, känner kraften i den och närmar mig den mer och mer för varje dag i takt med att mina handlingar är i fas med den.

Livsmening