Arkiv oktober 2014

Pigor, hembiträden och personliga assistenter 2014

2014-10-20

Peter och Arbetstidslagen

Peter ”tjänar” 35 kronor per dag på sitt jobb. Ja, trettiofemkronor. Per dag. Före skatt.

Idag kom ett besked från Försäkringskassan: De drar in ett antal timmar av hans beslutade assistansersättning för september månad eftersom en assistent arbetat 151,25 timmar under september månad samt 25,5 timmar sovande jour. Sammanlagt gör det 176,5 timmar. Enligt Försäkringskassans sätt att tolka arbetstidslagen för Peter (som har tagit ansvaret och anställt sina egna assistenter som egen arbetsgivare) innebär det att han brutit mot lagen och de drar därför av motsvarande på hans assistansersättning.

Konsekvensen för Peter blir nu att han får betala lön för den assistans som Försäkringskassan drar in med egna pengar eftersom assistenten självklart ska ha lön för sina arbetade timmar. Det ser kommunal till att så sker om inte annat. Jag har räknat ut att Peter behöver arbeta i 47 dagar för att klara det. Problemet är bara att om han köper mat på jobbet så kostar det 40 kronor per dag. Moment 22 säger då att det inte går ihop, så det får bli 47 dagar utan mat.

Lite absurda fakta:

Det absurda nummer 1: att Peters assistent, som anses ha arbetat för mycket, inte ens får ut en heltidslön eftersom hans jourtimmar, som alltså ersätts enligt avtal med ca 25 procent av ordinarie lön räknas in i den ordinarie arbetstiden.

Det absurda nummer 2: att om Peters assistent varit anställd av ett internationellt riskkapitalbolag, annat privat företag, kooperativ eller en kommun hade Försäkringskassan betalat ut pengar till dem för all aktuell arbetad tid! Försäkringskassan anser nämligen att dessa företags och organisationers anställda får arbeta mer tid inom lagens ramar. Fråga mig inte varför!

Det absurda nummer 3: att inte i någon annan bransch är 176,5 timmar för mycket tid avseende vad som är tillåtet enligt gällande regelverk.

Det absurda nummer 4: att kommunal tillvaratar den anställdas villkor och ser till att de får den lön de ska ha, med all rätt. Försäkringskassan tillvaratar statens intresse och spar så mycket pengar som möjligt på sådana som Peter. Branschorganisationerna tillvaratar företagens intresse och ser till att vinsterna är ”acceptabla”. Men, ingen, absolut ingen (förutom en redan nedsliten fader) tillvaratar Peters intressen, de får han annars bevaka själv.

Det absurda nummer 5: att Försäkringskassan själva bestämmer att inte ta hänsyn till gällande kollektivavtal och att de tagit på sig rollen som granskande och sanktionerande myndighet av Arbetstidslagen när det gäller personlig assistans. En uppgift som enligt lagen åligger en annan myndighet; Arbetsmiljöverket.

Det absurda nummer 6: att allt detta är sant och det händer just nu 2014 och att Försäkringskassan hanterar Peters assistenters arbetstid utifrån följande:

Lag om husligt arbete är en lag i Sverige som utfärdades den 17 december1970 och som ersatte hembiträdeslagen från 1944. Ursprungligen gällde även den nyare lagen främst hembiträden och andra husligt anställda, till exempel barnflickor och hembiträden, men denna yrkesgrupp har gradvis minskat i antal och är i dag mycket fåtalig. Numera är det kanske främst personliga assistenter som berörs av lagen.

Pigdebatten är bara aktuell idag när det gäller personliga assistenter. Alla andra i samhället har passerat det stadiet. Sedan funderar man över varför yrket personlig assistent inte får någon status.