Arkiv november 2012

Jordbävning-en metafor

2012-11-04

Det börjar som en knappt förnimbar skälvning i djupet av planeten. De olika delarnas obalans har nått en punkt när inte längre himlakroppen Tellus klara av att hålla de spänningar som skapats under kontroll. Sakta sprider sig energin från djupet upp mot ytan för att där skapa ett kaos utan jämförelse. Kanske i form av en havsvåg som utplånar allt i sin väg.

Detta är en beskrivning över ett förlopp vid en jordbävning. Två landmassiv förskjuts i förhållande till varandra beroende på att de hamnat i konflikt och där sedan harmonin återställs genom att enorma krafter som håller allt samman frigörs för att återskapa kroppen till sin ursprungliga balans. Det är också min beskrivning, och metafor, av vad som sker när och varför en panikångestattack uppstår och försätter en människas liv i totalt kaos.

Konflikten mellan de mänskliga delarna består av att en människas yttre liv med mönster skapade av attityder, karriär, hälsa, relationer, är i obalans och i konflikt med den inre äkta personligheten. Under en tid kan intellektet (hjärnan, egot) reglera de spänningar som uppstår men förr eller senare tar intelligensen (hjärtat, själen) över och vi hamnar i en rejäl konflikt med vårt eget liv, med en våg av känslor som resultat och som utplånar all upplevelse av kontroll.

Skillnaden mellan en jordbävning och en ångestattack är dock att en jordbävning har vi människor mycket liten makt att förebygga medan vi kan både förebygga och läka en ångestattack genom att medvetet, ödmjukt och med integritet lyssna på vår inre röst, följa dess råd och recept och därmed sammanfoga våra mänskliga delar till en helhet i balans och i harmoni med livet.

Bo Gunnar Karlsson

Min son

2012-11-04

De säger att Du inte har förmågan att lära,

att leva det liv som förväntas av oss.

Var tacksam för det och bli som Du är,

dina känslor och värme ger Dig mer liv än oss andra.

 

Förmåga till hat och falskhet är det Du saknar,

kunskap om kärlek och öppenhet har Du i överflöd.

Så låt oss av Dig få insikt om livet,

och våga leva det varje stund.

 

Du ger mig styrka och lär mig att inse,

vad kunskap om kärlek och känslor är värt.

Så hjälp mig förstå min mening med livet,

Och visa mig vägen till ditt paradis.

Bo Gunnar Karlsson